0 - Zaburzenia seksualne - :: MI�O�� I SEKS ::
Strona glwna serwisu o milosci
 Strona gwna
 Forum dyskusji
 Linki www

 Logo,Dzwonki,Tapety

 Mio jak narkotyk
 Co nam daje seks?
 Seksualna premiera
 Gra wstpna
 Masa erotyczny
 Sposoby pobudzania
 Orgazm
 Strefy kobiety
 Strefy mczyzny
 Pozycje
 Seks analny
 Kocha inaczej
 Zapach miooci
 Antykoncepcja
 Afrodyzjaki
 Sowniczek
 Lektura erotyczna
 Choroby  weneryczne
 Fantazje erotyczne
 Pomocnicy erosa
 Zaburzenia seksualne
 Galeria erotyczna
 

Zaburzenia seksualne


Rzadko si zdarza, by podczas dugoletniego wspycia nie pojawiy si adne problemy. Zawsze dotycz one zarwno mczyzny, jak i kobiety. Nie mona mwi, e on ma kopoty, a ona nie. Jej problemy odnosz si take do parntera, poniewa prowadz do niezaspokojenia jego potrzeb seksulanych albo z tej racji, e partner przyczyni si o do ich powstania. Zaburzenia wyraaj si osabieniem potrzeb seksualnych, niemonoci przeywania orgazmu lub zakceniami w osiganiu rozkoszy. Ich przyczyny s natury fizjologicznej, ale czciej tkwi w psychice. W jednym i drugim przypadku mona zaburzenia wyleczy lub przynajmniej zagodzi objawy. Potrzebna jest jednak pomoc, a przynajmniej konsultacja seksuologa, czasami te ginekologa.

Kopoty kobiet


Bl podczas stosunku Wywouje go napicie mini pochwy w chwili, gdy mczyzna znajdzie si kobiecie. Moga to by krtkie ukucia, fala nieprzyjemnych mrowie, moe by te ostry i gboki bl w okolicach narzdw pciowych. Nie uniemoliwia on kontynuowania stosunku, nie hamuje dozna partnera, lecz kobiecie takie zblienie nie daje adnej satysfakcji. Nawet wtedy, gdy koczy si orgazmem. Istnieje kilka przyczyn bolesnoci: wrodzony defekt anatomiczny pochwy, infekcje pochwy i drg moczowych, niezrczno partnera, niewaciwa pozycja lub sposb pobudzania.
Jeli bl nie jest nastpstwem schorzenia, mona go zmniejszy midzy innymi przez: dug gr wstpn; wspomaganie naturalnego nawilanie - sztuczny; kochanie si w takiej pozycji, by kobieta miaa szeroko rozoone nogi; zwrcenie uwagi, by podczas penetracji nieco para - dziki temu minie troch si rozluni

Pochwica. Jest niezalenym od woli kobiety skurczem mini pochwy, zamykajcym wejcie do niej. Utrudnia stosunek lub wrcz uniemoliwia stosunek. Minie kurcz si nie tylko przy prbie zblienia, ale nawet na sam myl o kochanie si. Panie dotknite t przypadoci mog wykazywa podatno na bodce seksulane, ale odczuwaj lk prze stosunkiem. Pochwica jest bowiem w swej istocie reakcj lkow - odruchow odmow zblienia, rwnie wtedy, gdy si go pragnie. Niekiedy winne jest surowe wychowanie. Pochwica moe by konsekwencj gwatu, czsto te wywouje ja obawa przed ci. Reakcje lkowe pogbia brak dowiadczenia mczyzny, przedwczesny wytrysk, a take mska niemiao w sypialni.
Terapia jest kilketapowa i polega na obnieniu napicia lkowego. Towarzysz jej wiczenia rozluniajce pochwy i nauka tych pozycji, w ktrych kobieta moe kontrolowa gboko penetracji ( np. rne odmiany konstelacji "na jedca")

Maa podatno na bodce seksualne Niektre kobiety czasami w ogle nie odczuwaj potrzeby spenienia. Ulegaj mczynie, ale w rzeczywistoci nie pragn seku, tylko traktuj go jak przykry obowizek. Niezdolno do przey seksualnych czsto towarzyszy cukrzycy, moe wynika ze schorze ginekologicznych lub z nadmiernego uwraliwienia echtaczki; jej dotykanie, zamiast podnieca, sprawia przykro. Przyczyn zaburzenia mog byc te wady rozwojowe narzdw pciowych lub zbyt wskie wejcie do pochwy. Jednak w wikszoci przypadkw zaburzenie to ma przyczyny psychologiczne. Wiele pa wstydzi si przyzna, e potrzebuj duo czasu, aby osign podniecenie, co w efekcie blokuje ich odczucia.
Z oziboci mona si upora pod warunkiem, e kobieta bdzie w stanie skupi si na swych doznaniach. Partner nie powinien wic dopuci, by martwia si, czy on osignie orgazm lub miaa wraenie, e si j ponagla. Wane jest te dla niej duga gra wstpna.

Anorgazmia. Przy tym zaburzeniu kobieta prawidowo odbiera stymulacj seksualn, lecz nie moe przey orgazmu pochwowego. Brak szczytowania warunkuj rne przyczyny. Czasami okazuje si, e jest to konflikt rozgrywajcy si w podwiadomoci: kobieta karze parntera, odmawiajc mu siebie. Poczucie maej atrakcyjnoci te blokuje w niej dochodzenie do spenienia.
Lekarze czsto zalecaj pacjentkom, aby nauczyy si osign orgazm przez masturbacj.

Kopoty mczyzn


Brak erekcji lub niepeny wzwd. Mimo e mczyzna jest podniecony i pragnie zblienia, jego penis pozostaje w stanie spoczynku. Niekiedy mczyzna uzyskuje wzwd przed stosunkiem, ale w jego trakcie erekcja ustpuje. Kopoty z uzyskaniem erekcji dotykaj mczyzn w kadym wieku, ale najczciej starszych. Zdarza si rwnie, e erekcj hamuje lk przed stosunkiem w ogle, a take przed zblieniem z kobiet, przy ktrej mczyzna moe si nie sprawdzi, czy te wiadomo, e wspyje wanie z t partnerk, amie wan norm moraln. Przyczyn kopotw bywa przepracowanie i stres.
Przedwczesny wytrysk. To najczstsze mskie zaburzenie seksulane. W jego wyniku wytrysk nasienia nastpuje przed rozpoczciem waciwego stosunku lub kilka sekund po. Ale bywa i tak, e mczyzna szczytuje na sam myl o zblieniu, jeszcze zanim si rozbierze. Dotyka on zwaszcza ludzi modych. Z czasem, zdobywajc coraz wicej dowiadczenia, ucz si rozpoznawania oznak zbliajcego si wytrysku, kontrolowania go i opniania. Pomocne bywaj wtedy odpowiednie techniki wspycia, ale wymagaj zaangaowania i penej wsppracy partnerki.
(Technika ucisku. Rys.). Uciskajc czonek palcami poniej odzi przez 15-20 sekund, moesz powstrzyma wytrysk nasienia i spowodowa chwilowe, nieznaczne ustpienie wzwodu. wiczenie naley powtrzy dwa-trzy razy, zanim dopusi si do ejakulacji.
Zaburzenie najczciej wystpuje u mczyzn nerwowych, reagujcych bardzo emocjonalnie. Sprzyja temu dusza wstrzemiliwo seksualna, zmiana partnerki lub nowy, nie stosowany dotd rodzaj pobudzania.
Wytrysk opniony. Mimo wielkiej chci i stara u mczyzny nie dochodzi do wytrysku, chocia ma peen wzwd i stosunek trwa dugo. W lejszych przypadkach orgazm w kocu zostaje osignity, ale po rozcignitym w czasie i niezwykle mczcym stosunku. Podobnie jak wytrysk przedwczesny, opniony ma podoe psychiczne: obawa o niesprawdzeniu si w roli mczyzny, obojtno lub nawet odraza wobec partnerki, poczucie winy, e si zdradza.
Opisane przypadki da si wyleczy, gdy ich przyczyny tkwi w psychice mczyzny. Istniej okrelone techniki psychoterapeutyczne, zalecenie dotyczce pozycji, sposobw pobudzania, pory stosunkw, dziki ktrym udaje si uzyska dobre rezultaty. Jeli jednak kopoty spowodowa np. niedobr hormonw, zaywanie pewnych lekw np. przy cukrzycy, kopoty urologiczne albo kreniowe, nieprawidowoci neurologiczne lub zabiegi chirurgiczne, ktre naruszyy unerwienie narzdw, wtedy psychoterapia nie da efektw bez usunicia lub zagodzenia przyczyn fizycznych.


KOPOTY KOBIET
bl podczas stosunku
pochwica
mae "potrzeby"
anorgazmia

KOPOTY MʯCZYZN
brak erekcji
przedwczesny wytrysk
wytrysk opniony

Warto dooy stara i rozwizywa intymne problemy natychmiast, gdy tylko si pojawi. Udane wspycie jest bowiem dla kochankw rdem wspaniaych p
:: MI�O�� I SEKS :::